הצטרפו אלינו כשגרירים

השגרירים בתוכנית ידידי דמנציה, מכשירים מתנדבים בקהילה ומעודדים אחרים ללמוד קצת יותר

אודות דמנציה והחיים עמה.

השגרירים מקיימים מפגשי מידע והדרכה בקהילה ומהווים דוגמא והשראה לאחרים,

כיצד לסייע לאלו החיים עם דמנציה בקהילה לחיות טוב יותר.

 מה זה להיות שגריר?