שלבי המחלה

מקובל להבחין בשלושה שלבים של המחלה. אורכו הממוצע של כל שלב שנתיים עד ארבע שנים.

שלב מוקדם שלב אמצעי  שלב סופי
זיכרון אובדן זיכרון לטווח הקצר, קושי בזכירת שמות או מילים, הנחת חפצים שלא במקומם, קשיי התמצאות במקום. החמרה באובדן הזיכרון לטווח קצר, קיימת יכולת לזכור אירועים מהעבר הרחוק יותר, אובדן כושר לימוד, חוסר יכולת לעבד זיכרונות חדשים. אובדן מוחלט.
יכולת קוגניטיבית קושי בביצוע מטלות מורכבות כגון ניהול כספים ועבודה, קושי בהתמצאות בזמן. קושי רב בבחירה ובקבלת החלטות, קשיי ריכוז, שיפוט לקוי, אובדן חוש הזמן, חוסר התמצאות במקום, כשל בביצוע חישובים פשוטים. אובדן מוחלט.
מצב רוח והתנהגות שינויים במצב הרוח, אובדן עניין בפעילות פנאי וחברה, ירידה בספונטניות, בלבול, נטייה לדיכאון ולתוקפנות. שינויים קיצוניים במצב הרוח, הפרעות שינה, אפתיה, חוסר עניין באנשים קרובים, חשדנות, מחשבות שווא ולעתים הזיות ראייה ושמיעה. גם שוטטות מאפיינת שלב זה. פאסיביות, אדישות למתרחש, אובדן מוחלט של יכולת לזהות אנשים קרובים וחפצים.