תוכנית ידידי דמנציה

תוכנית ידידי דמנציה, הינה תוכנית בינלאומית רחבת היקף, שמטרתה שינוי דרך הסתכלות והעלאת המודעות בקהילה בכל הקשור לדמנציה..

בישראל התוכנית מנוהלת ביוזמת משרד הבריאות, עמותת עמדא, ואשל גוינט ישראל וזאת כחלק מהתוכנית הלאומית להתמודדות עם דמנציה בישראל שמוביל משרד הבריאות.

מטרת התוכנית להוביל  לקראת שינוי בנוגע לאופן ההתייחסות, ההסתכלות, הדיבור, והפעילויות בנושא דמנציה בקהילה.

כל דרך שתבחרו בה, בין אם מדובר במפגש פנים מול פנים או בשימוש בוידאו, דרך תוכנית ידידי דמנציה תוכלו ללמוד יותר על הדמנציה ועל הדרכים שבהן לסייע. החל משיחה עם חבר על דמנציה ועד ביקור אצל אדם החי עם דמנציה.

כל פעולה נחשבת!